Mèt de carnaval is ut 3 daag fïés in Suub en Iezere

Opening carnavalsseizoen

Het carnavalsseizoen van de Böschule wordt traditioneel ieder jaar geopend met een ballonnenwedstrijd voor de jeugd op de zondag die het dichtst ligt bij de 11e van de 11e. De grote en kleine prins en hun raden van elf trekken dan, samen met de harmonie, door het dorp waarna de uul en de ballonnen voor de kinderen worden opgelaten. Aansluitend wordt het feest voortgezet in het cafe.  Vervolgens is er, gebruikelijk in het eerste weekend van januari, een 3-daags carnavalsfeest in gemeenschapshuis De Blokhut in Sibbe. Tijdens de grote- en kleine zitting worden de nieuwe grote- en kleine prins geproclameerd nadat de “oude” zijn afgetreden.

Opening carnavalsseizoen
foto's

Optocht in suub

Carnavals zittingen

Deze zittingen worden altijd opgeluisterd door artiesten zowel van eigen bodem als van buiten. De jeugdzitting wordt de laatste jaren helemaal verzorgd door jeugdige artiesten uit het eigen dorp. In de aanloop naar het “carnaval” wordt door zowel de Böschule als de Boschuulkes deelgenomen aan carnavalszittingen in de regio. De Böschule zijn ook weken voor het carnaval al bezig met het ontwerpen en maken van de prinsenwagen voor zowel de grote als de kleine prins. 

Het carnaval wordt ingezet met deelname aan de heilige mis in de St. Rosakerk op de zaterdagavond voor carnaval 
waarna om 21:11 “Jeu de Böschuul” voor café aan de Kirk zal worden “opgelaten”. Dit alles onder muzikale begeleiding van blaaskapel “de Sappige Boys”. Op zondagmiddag vertrekt om 14.11 uur de grote optocht in Sibbe-Yzeren. De optocht vertrekt in Yzeren en gaat vervolgens door Sibbe.

Vroeger ging de optocht ook nog naar het Gasthoes. Maar in overleg met de optochtdeelnemers is dit geschrapt; iedereen was het erover eens dat er teveel “open plekken” in de optocht zaten. Na de optocht feesten de prinsen en hun raden van elf samen met hun “onderdanen” verder in het dorpscafé.
Op maandagmiddag wordt deelgenomen aan de grote optocht in Valkenburg. Maandagavond vanaf 21:11 vindt de “boetegewone binnenlempkes-optocht in ut duuster” plaats in café a/d Kirk. Op dinsdag wordt het naderende einde van het carnaval ingezet met o.a. de Playback show voor groot en klein en aansluitend een springmiddag voor de jeugd. Rond de klok van 24:00 uur zal de carnaval worden afgesloten door het “aflaten” van Jeu de Böschuul. 

Tijdens de carnavalsdagen bezoeken de grote en kleine prins, samen met hun raden van elf, de zieken uit het dorp die elders moeten verblijven.

Zitting 2019