Optochtreglement CV. de Böschule

Lees het optochtreglement voordat u zich inschrijft! 

 

Optochtreglement Sibbe-IJzeren & Valkenburg a/d Geul

 • De inschrijver informeert alle deelnemers van de groep over dit reglement en de hierbij horende aanvullingen.
 • De inschrijving sluit op woensdag 7 februari. Inschrijvingen na deze dag tellen niet meer mee voor de prijzen.
 • Het startnummer dient gedurende de hele optocht duidelijk zichtbaar te worden gedragen. Alleen dan komt men in aanmerking voor een prijs. Geen startnummer betekent geen deelname.
 • De optocht in Valkenburg centrum vindt plaats op carnavalsmaandag. De eerste groep vertrekt om 13:11 uur vanaf het Grendelplein.
 • De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit de deelname aan de optocht.
 • Voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. De chauffeur dient de groene kaart bij zich te hebben.
 • Voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke geldende bepalingen.
 • Chauffeurs van wagens rijden alcohol vrij. Geen alcohol in het verkeer!
 • Presentaties die in strijd zijn met de zeden en gebruiken van deze tijd kunnen door de organisatie worden geweigerd.
 • De deelnemers dienen alle aanwijzingen van de organisatie, verkeersbegeleiders en/of politie onverwijld op te volgen. Bij het niet voldoen hieraan kan verwijdering uit de optocht het gevolg zijn.
 • Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een prijs, dienen de hele optochtroute mee te lopen/rijden.
 • Deelname van reclamewagens dient van tevoren overlegd te worden met de organisatie. Reclame op deelnemende groepen en wagens mag, mits dit niet overheersend is.
 • Als er te grote gaten in de optocht vallen, is de organisatie bevoegd om groepen verder te sturen dan wel tegen te houden.
 • Jurering optochten: Jurering geschiedt op de volgende onderdelen: Carnavalesk, originaliteit en esthetisch (schoonheid, presentatie). Muziekgezelschappen, Prinsen- en Raad van Elf wagens komen niet in aanmerking voor prijzen.
 • Winnaars die hun prijs zijn vergeten af te halen, kunnen zich tot Halfvasten melden bij de organisatie.
 • Het is niet toegestaan papierafval , andersoortig afval of confetti uit te gooien in de optocht. Deelnemers die dit wel doen, worden direct uit de optocht gezet en worden aansprakelijk gesteld voor de schoonmaakkosten.
 • Plateauwagens:
  • De maximale lengte van een deelnemende wagen is 18 meter. De maximale hoogte 4 meter en de breedte 3 meter.
  • Stevige omheining aan de zijkanten.
  • Aan de voorkant van de plateauwagen moet een hoge omheining zijn zodat niemand via de distel de wagen kan beklimmen. Aan de achterkant moet een stevige trap bevestigd zijn indien er tijdens het rijden op- en afgestapt kan worden. Enkel via deze trap mag de wagen worden betreden.
  • Er moet op verzoek een schriftelijk bewijs van de verzekering worden getoond waarin beschreven wordt dat de plateauwagen inclusief de personen op de wagen verzekerd zijn (praalwagenverzekering).
  • De plateauwagen moet met behulp van een stevige ketting aan het trekkend voertuig worden vastgemaakt.
 • In alle gevallen waarin dit regelement of wettelijke bepalingen niet wordt voorzien, beslist de organisatie of de deelnemers verantwoord verder mogen.
 • Op deze optocht zijn de richtlijnen voor de brandveiligheid van toepassing die genoemd worden in de bijlage optochtveiligheid en in de checklist van de brandweer.

            Te allen tijde is deelname aan de optochten volledig op eigen risico van de deelnemer!