Optochtreglement CV. de Böschule

Lees het optochtreglement voordat u zich inschrijft! 

1. De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeit uit de deelname aan de optochten van Sibbe en Valkenburg.
2. Voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke geldende bepalingen. Voertuigen dienen verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid, de chauffeur dient de bijbehorende groene kaart mee te nemen. Chauffeurs van de deelnemende wagens mogen geen alcoholische dranken gebruiken.
3. Presentaties die in strijd zijn met de zeden en gebruiken, kunnen door de organisator of politie uit de optocht worden verwijderd.
4. De deelnemers dienen alle aanwijzingen van de organisator en/of de politie onverwijld op te volgen. Bij het niet voldoen hieraan kan verwijdering uit de optocht het gevolg zijn dan wel een boete achteraf van tussen de 100 en 500 euro.
5. De startnummers dienen gedurende de optocht duidelijk zichtbaar te worden gedragen. Deelnemers dienen de gehele optochtroute mee te lopen/rijden.
6. Als er te grote gaten in de optocht vallen, is de organisator bevoegd om groepen verder te sturen dan wel tegen te houden.
7. Het is niet toegestaan papierafval of andersoortig afval uit te gooien in de optocht. Deelnemers die dit wel doen worden direct uit de optocht worden gezet en kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schoonmaakkosten.
8. De optocht in Sibbe vindt plaats op carnavalszondag om 14.11 uur vanaf de Kapelstraat in IJzeren, de optocht in Valkenburg vertrekt op carnavalsmaandag om 13.11 uur vanaf de Daelhemmerweg.
9. De maximale lengte van een deelnemende wagen is 18 meter. De hoogste punt van de wagen mag niet boven de 4 meter zijn en de breedte maximaal 3 meter. Op voertuigen dient 2x een 6 kg (gekeurde) brandblusser aanwezig te zijn.(een bij het aggregaat en een op de trekker).
10. In alle aangelegenheden waarin door dit reglement of wettelijke bepalingen niet wordt voorzien beslist de organisator.
11. Bij gebruik van tractoren moet de eigenaar van de tractor dit vooraf melden bij zijn verzekeringsadviseur dat de tractor gebruikt wordt in een carnavalsoptocht.
12. Maak voal sjpas en plezeer!

Optochtreglement Valkenburg a/d Geul

BRANDVEILIGHEID
1. 1 Goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) aanwezig is nabij stroomaggregaat.
2. 1 Goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) aanwezig is in trekkend voertuig.
3. De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en niet naast het aggregaat.
4. Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege mogelijk brandgevaar.
5. De opslag van reserve brandstof t.b.v. stroomaggregaat mag alleen in stalen jerrycan en niet bij het aggregaat in de buurt plaatsen.
6. Opslag van reserve brandstof gebeurd in goed geventileerde ruimte of in de open lucht.
7. Bij een jerrycan moet een trechter aanwezig zijn voor het bijvullen.
8. Tijdens bijvullen aggregaat: Wagen stoppen, aggregaat uit en brandblusser paraat en zeker niet roken (SUPer = Stoppen – Uit – Paraat).
9. Opstelling van het stroomaggregaat gebeurd goed in geventileerde ruimte.
10. In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden.
11. Het stroomaggregaat is deugdelijk, veilig en goed bereikbaar opgesteld. Het kan niet omvallen, kantelen en is tegen stoten beveiligd.
12. Open vuur is niet toegestaan (geen barbecue, fakkels, lampionnen, vuurwerk of rookmachines).
13. Alle elektrische installaties dienen voldoende afgezekerd, vochtbestendig en gekeurd te zijn.
14. De brandweer controleert de veiligheid van de wagen, volg de instructies van de brandweer direct. Bij het niet voldoen aan de instructies van de Brandweer mag de groep niet deelnemen aan de optocht;

ALCOHOLGEBRUIK 
1. Deelnemers aan de optocht op de openbare weg mogen geen alcoholhoudende drank nuttigen. Ook mogen ze geen al dan niet geopende flessen of geheel of gedeeltelijk gevulde glazen met zich voeren. Dit is enkel toegestaan op een deelnemende wagen, voertuig dan wel op het samenstel van voertuigen. 
2. Bij opzichtig drankgebruik van minderjarigen wordt de groep uit de optocht gehaald. 

GELUIDSOVERLAST 
1. Alleen tijdens de optocht mag de geluidsinstallatie gebruikt worden d.w.z. vanaf het vertrek op het Grendelplein (maandag) of het Walramplein (dinsdag) tot de ontbinding in de Palankastraat. En dus niet tijdens het opstellen en ook niet meer na het einde van het parcours. 
2. Matig het geluidsniveau van de geluidsinstallatie; een optocht is geen wedstrijd om het meeste lawaai te produceren. Een eerste waarschuwing om het geluidsniveau te minderen zorgt voor een gele kaart; bij een tweede waarschuwing volgt een rode kaart.
3. Denk aan een passend geluidniveau en een merendeel van carnavals muziek.
4. Een carnavalsoptocht is GEEN loveparade, wagens zonder carnavalistische, humoristische inslag kunnen geweigerd worden. 5. Richt de boxen naar boven en niet op het publiek.
6. De geluidsman van de groep moet bij de installatie blijven totdat de controle is langs geweest.
7. Er mag maar één persoon het geluid bedienen.
8. In geval van overtreding kan de volumeknop afgeplakt worden.

UITGOOIEN
1. Het uitgooien van papier- en of ander afval is ten strengste verboden. Wagens die dit bij vertrek van de optocht bij zich hebben, mogen niet vertrekken (rode kaart).
2. Er mag geen snoepgoed uitgegooid worden in bochten, i.v.m. gevaar voor toeschouwers. 
3. In de lempkesoptocht mag helemaal niets uitgegooid worden.
4. Er moeten 2 vaste personen van de groep met een reflecterend hesje en een lamp voor de wagen uitlopen om het publiek aan de kant te houden. Zij mogen geen alcohol nuttigen.
5. Met deze maatregelen kunnen we er allemaal een gezellig feest van maken en het ook voor de toekomst zo houden.